سوابق تحصیلی

 

ردیف

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

نام موسسه و محل اخذ آن

1

کارشناسی

كارشناسي زيست‌شناسي

1355

دانشگاه شهيد چمران اهواز

2

کارشناسی ارشد

كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

1362

دانشگاه تربيت مدرس تهران

3

دکتری

دكتراي  (PhD)بافت‌شناسي و جنين‌شناسي

1372

دانشگاه تربيت مدرس تهران

 عناوین و موضوع رساله‌ها

1-     كارشناسي ارشد: مطالعه و بررسي اثرات مواد شيميايي جنگي بر بافت‌هاي پوشش جلدي (Integumentary system)

2-     دكتري تخصصي: اثرات روغن ذرت و روغن ماهي بر ساختمان تخمدان خرگوش‌هاي ماده در دوره روياني

پیام برای استاد