پایان نامه های دکترای تخصصی (Ph.D)

رديف

موضوع پايان‌نامه

نام دانشجو

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع و شماره ثبت

موقعیت

1

آوران‌هاي هسته‌هاي مياني و پشتي رافه به تالاموس

پريچهر پاسبخش

دكتراي تخصصي آناتومي

1365

داور 

2

پيوند تخمدان و بررسي اثرات تحريك‌پذيري آن با هورمون‌هاي گونادوتروپين در رت (Rat) بالغ

مجيد درودي

دكتراي تخصصي آناتومي

1368

داور  

3

بررسي ارتباطات نيگروتالاميك با استفاده از ردياب HRP

مهدي مهدي‌زاده

دكتراي تخصصي آناتومي

74-1373

داور  

4

مورفولوژي نرون‌هاي هسته مياني رافه در مزانسفال با استفاده از روش‌هاي هيستولوژيك و هيستوشيميايي

سيمين فاضل‌پور

دكتراي تخصصي آناتومي

1374

داور  

5

بررسی ناهنجاری‌زایی استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) روی تکامل کام و لب جنین موش سوری

حسین نهنگی

دكتراي تخصصي آناتومي

1375

داور  

6

بررسي اثرات سرب بر خصوصيات هيستولوژيك طحال جنين رت (Rat)

زهرا حيدري

دكتراي تخصصي آناتومي

1375

راهنما

7  

بررسي اثرات سرب بر خصوصيات هيستولوژيك كبد جنين رت (Rat)

محمدحسن كريم‌فر

دكتراي تخصصي آناتومي

1375

راهنما

8

ثرات سرب بر تغييرات هيستومورفولوژيك قشر كليه جنين رت (Rat)

علي نورافشان

دكتراي تخصصي علوم تشريحي

14/12/1375

 مشاور

بررسي اثرات (P.C.O) بر روي التيام جراحات قرنيه

علي محمدي

دكتراي تخصصي علوم تشريحي

1376

مشاور 

10

تاثیر ناندرون دکانوات روی القا تمایزاستیوبلاست در کشت سلول های داربستی مغز استخوان موش صحرایی

مهدی نیکبخت دستجردی

دكتراي تخصصي آناتومي

18718/210

16/5/1380

داور 

11

استفاده از ترکیب اکتاکلسیم فسفات و ژلاتین ماده زمینه ای استخوان جهت القا استخوان سازی در استخوان پاریتال موش صحرایی

فریدون سرگلزایی

دكتراي تخصصي آناتومي

1380

داور  

12

مقايسه تأثير مواد پاينده در روش انجماد آهسته و انجماد شيشه‌اي بر روي ميكروتوبول‌هاي دوك تقسيم در اولين تسهيم سلول تخم موش

حسن حسني‌باقر

دكتراي تخصصي آناتومي

1381

داور  

13

بررسي مراحل اوليه تغييرات دژنراتيوي سيناپسي ناشي ار آكسوتومي نوزاد موش صحرايي

محمدجعفر رضايي

دكتراي تخصصي بافت‌شناسي و جنين‌شناسي

1381

 داور 

14

مطالعه ملكولي و فراساختاري اثر ضد آپوپتوزي دپرنيل بر مرگ نورون‌هاي حركتي نخاع بعد از آكسوتومي عصب سياتيك در نوزادان موش صحرايي

مرضيه پناهي

دكتراي تخصصي بافت‌شناسي و جنين‌شناسي

1381

 داور 

15

بررسي مورفولوژي بلاستوسيست‌هاي حاصل از كشت بلاستومرهاي جدا شده از جنين‌هاي دو و چهار سلولي موش ICR در حضور يا عدم حضور فاكتور مهار كننده لوسمي

قاسم ساكي

دكتراي تخصصي آناتومي

1382

داور  

16

شناساییmRNA  های مادری تحلیل رونده در مراحل اولیه جنین یک سلولی موش

زهره علیزاده

دكتراي تخصصي آناتومي

1382

داور  

17

بررسي كلستاز انسدادي بر آپوپتوز سلول‌هاي زاينده و هورمون مهاري B بيضه در موش‌هاي صحرايي بالغ و نقش مهار كنندة نيتريك اكسايد سنتاز (L-NAME)

ابراهيم نصيري

دكتراي تخصصي آناتومي

1382

راهنما

18 

بررسي نقش سلول‌هاي چربي بر تزايد سلول‌هاي سرطاني پستان ردة MCF-7 در محيط كشت ماتريكس ژله‌اي كلاژن سه بعدي

كاشاني

دكتري تخصصي (Ph.D) علوم تشريح

1384

90

مشاور

19

بررسي اثرات سيستئامين بر اسكلت سلولي تخمك و ميزان تشكيل جنين‌هاي دوسلولي حاصل آنها در محيط كشت‌هاي مختلف (TCM199, MEME)

آمنه محمدي روشنده

دكتري تخصصي (Ph.D) علوم تشريح

1385

92

راهنما

20

مطالعه هیستولوژیک و مورفومتریک ساختار بافتی لوله های اسپرم ساز و سلول‌های لیدیگ بیضه قوچ نژاد عربی خوزستان طی فصول مختلف سال با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

مهران درست قول

دكتراي تخصصي علوم آناتومي

1385

8521427

 داور

21

مطالعه سير تكاملي لوله هاي اسپرم ساز در جنين بز

رحمت الله فتاحيان دهكردي

دكتراي تخصصي علوم آناتومي

1386

8625625

داور 

22

تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی برگرفته از موش سوری به سلول‌های شبه‌اسپرماتید گرد در شرایط In Vitro

طبیبه رستگار

دكتري تخصصي (Ph.D) علوم تشريح

1390

داور 

23

بررسی‌تأثير ملاتونین برروندآپوپتوز و آنزيم‌هایِ‌آنتی‌اكسيدان بيضه حاصل از ورزش شنا و مقادیر سوپرافیزیولوژیك داروی ناندرولون دكانوات در موش صحرایی بالغ 

اردشیر معیری

دکترای تخصصی آناتومی

23/6/92  

داور 

24

اثرات تستوسترون پروپیونات بر رگ‌زایی، عصب‌زایی و عملکرد حسی‌- حرکتی پس از ضایعات ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر

حامد فنایی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

24/6/92  

 داور

25  

کشت فولیکول‌های بدوی به انترال بعد از انجماد شیشه‌ای در یک سیستم کشت دو مرحله‌ای

فریبا خسروی

دكتري تخصصي (Ph.D) تولید مثل

16/10/92

 داور

26

تأثير عامل مهار کننده لوسمی (LIF) بر بقاء و رشد فولیکول بافت تخمدان گوسفند طي انجماد شیشه‌ای

فرزانه محمدی

دكتري تخصصي (Ph.D) تولید مثل

15/2/93

 داور

27

تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی ماتریکس بندناف یا ژله وارتون انسانی به سلول‌های زایای نر در هم کشتی با سلول‌های حمایت کننده گنادی و‌‌ جفتی

ناهید عطایی نژاد

دكتري تخصصي (Ph.D) تولید مثل

17/8/93

داور 

28

مقایسه بیان ژن‌های تخمک نابالغ انسانی قبل و بعد از تزریق سیتوپلاسمی تخمک بالغ در زنان نابارورمراجعه کننده به بیمارستان جامع زنان تهران 

فاطمه سادات حسینی

دكتري تخصصي (Ph.D) تولید مثل

17/8/93

راهنما

29

بررسی روند اسپرماتوژنزیس پس از پیوند آلوگرافت بافت بیضه منجمد – ذوب شده با روش انجماد شیشه­ای

نازیلا یمینی

دكتري تخصصي (Ph.D) تولید مثل

1/11/93

راهنما

30

مقايسه شاخص هاي آنتروپومتريك و طول تلومر در گلبول‌هاي سفيد خون محيطي بيماران مبتلا به COPD با افراد سالم سيگاري و غير سيگاري و ارزيابي آن بعنوان بيوماركر تشخيصي

ماکان صدر

دكتري تخصصي (Ph.D) علوم تشريح

14/11/93

راهنما

پیام برای استاد