لوح فشرده بافت‌شناسی و جنین‌‌شناسی میکروسکوپی دهان و دندان

 

 

نام لوح فشرده: بافت‌شناسی و جنین‌‌شناسی میکروسکوپی دهان و دندان

 نام ناشر:  انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار:  ۱۳۹۰

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی زنگی، فاطمه ملک، نسرین تک زارع

دسته بندی:بافت‌شناسی

 

پیام برای استاد