آخرین کتابهای چاپ شده: جان کوئیرا چاپ چهاردهم 2016

Posted in بافت شناسی

چاپ چهاردهم جان کوییرا

 

 

 

نام کتاب: چاپ چهاردهم جان کوئیرا

 نام ناشر:

تاریخ انتشار: 1395

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی،    دکتر غلامرضا حسن‎زاده، دکتر جعفر سلیمانی‎راد، دکتر سیمین فاضلی‎پور، دکتر ملیح الزمان منصفی، دکتر محمود اوراضی‎زاده، دکتر طاهره طلایی، دکتر رستم قربانی، دکتر محمد جعفر گلعلی‎پور، دکتر فاطمه ملک، دکتر فرشته مهرآیین، دکتر نسرین تک زارع، دکتر عباس پیریایی، دکتر طیبه رستگار، دکتر عظیم هدایت‎پور، سینا نادری، سید شایان‎ پورمیربابایی، سید حسین مرتضوی

دسته بندی: بافت‌شناسی

 

 

 

 

 

 

پیام برای استاد