(۱۳۹۳)ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

Posted in بافت شناسی

(۱۳۹۳)ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

 

 

 

 

نام کتاب: ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳

مولفان:

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، دکتر حسن مروتی

دسته بندی:بافت‌شناسی

 

 

 

پیام برای استاد