کلیات بافت‌شناسی انسانی

Posted in بافت شناسی

 

 

نام کتاب: کلیات بافت‌شناسی انسانی

 نام ناشر:  دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار:  ۱۳۸۲

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر عبدالرحمن حاج دزفولیان، دکتر علیرضا زرین‌آرا

دسته بندی:بافت‌شناسی

 

پیام برای استاد