مقدمه‌اي برهيستوفيزيولوژي و كلنيكال هيستولوژي

Posted in بافت شناسی

introduction-to-histology-and-clinical-hystvfyzyvlvzhy-1386

 

 

 

نام کتاب: مقدمه‌اي برهيستوفيزيولوژي و كلنيكال هيستولوژي

 نام ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ انتشار: 1386

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر حمید محمودزاده ثاقب، دکتر زهرا حیدری،  دكتر ولي‌الله مرادي، دكتر فاطمه ملك

دسته بندی: بافت‌شناسی

پیام برای استاد