سلول و بافت‌شناسي مقايسه‌اي (اورگانولوژي)

Posted in بافت شناسی

comparative-cell-histology-arganvlvzhy-1380

 

 

 

 

نام کتاب: سلول ‌و بافت شناسي مقايسه‌اي (اورگانولوژی)

 نام ناشر: انتشارات دلیل– تهران

تاریخ انتشار:  1380

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی ، دکتر مهناز آذرنیا

دسته بندی:بافت شناسی

پیام برای استاد