سلول ‌و بافت شناسي مقايسه‌اي (بافت‌هاي اصلي)

Posted in بافت شناسی

comparison-of-cells-and-tissues-tissues-main-1380

 

 

 

نام کتاب: سلول ‌و بافت شناسي مقايسه‌اي (بافت‌هاي اصلي)

 نام ناشر: انتشارات دلیل– تهران

تاریخ انتشار:  1380

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی، دکتر مهناز آذرنیا

دسته بندی:بافت شناسی

پیام برای استاد