رسانش هدفمند دارو به درون میتوکندری سلول‌ها

رسانش هدفمند دارو به درون میتوکندری سلول‌ها

نانوذرات در زمینه رسانش هدفمند داروها به سلول‌ها بسیار نویدبخش بوده‌اند، اما محققان با بهره‌گیری از نانوذرات در رسانش دارو به بخش خاصی از درون سلول، فرایند رسانش دارو را متحول ساخته‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی ایران
http://www.irbonyannews.ir/

پیام برای استاد