روشی بهتر برای کشت سلول‌های سیستم عصبی مرکزی یافت شد

روشی بهتر برای کشت سلول‌های سیستم عصبی مرکزی یافت شد

با توجه به مطالعه جدید محققان مهندسی پزشکی دردانشگاه براون، یک پروتئین مرتبط با آسیب سلول درافراد مبتلا به بیماری آلزایمر، درپیشبرد رشد نورون ها درآزمایشگاه مؤثراست.
به گزارش بنیان به نقل از Medical xpress ، این یافته که درمجله بیومتریال منتشر شده است ، یک روش بهتررا برای رشد نورون ها در خارج از بدن ارائه می کند که ممکن است برای درمان افراد مبتلا به بیماری های عصبی مؤثر باشد. این تحقیق، اثر دو پروتئین را که می تواند به عنوان یک داربست مصنوعی برای رشد نورون های سیستم عصبی مرکزی استفاده شود، با هم مقایسه می کند. این مطالعه نشان می دهد که نورون های سیستم عصبی مرکزی موش کشت یافته در آپولیپوپروتئین - E4 ((apoE4، بهترازنورون های کشت شده در لامینین، که به عنوان محیط استاندارد برای رشد سلول های عصبی پستانداران درآزمایشگاه در نظر گرفته می شوند، رشد می یابند. Kwang-Min Kim ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه براون و نویسنده مطالعه گفت: اکثر دانشمندان فکر می کنند که لامینین بهترین پروتئین برای رشد CNS (سیستم عصبی مرکزی) است، اما ما نشان دادیم که apoE4 بطورقابل ملاحظه ای عملکرد سلول های عصبی CNS پستانداران را بهبود می بخشد. Kim این مطالعه را تحت نظارت Tayhas Palmore، استاد مهندسی و علوم پزشکی انجام داد. نتایج این مطالعه به دلیل ارتباط apoE4 با آلزایمربسیارشگفت انگیزاست. آپولیپوپروتئین ها مسئولیت توزیع و رسوب کلسترول و دیگرچربی ها درمغز را به عهده داشته و به سه دسته apoE2، apoE3 و apoE4 طبقه بندی می شوند. افراد با ژن تولید کننده apoE4 درمعرض خطر بالاتری برای پلاک های آمیلوئید و دولایه های نوروفیبریلی که نشانه های بیماری آلزایمراست، می باشند. اما اینکه چگونه این پروتئین به خودی خود منجر به آلزایمرمی شود، مشخص نشده است. این مطالعه نشان می دهد که در خارج از بدن، که پروتئین apoE4 می تواند از چربی هایی که بطور معمول توسط آن حمل می شود، جدا شود و بنابراین برای پیشبرد رشد نورون مفید باشد. برخلاف سلول های دیگر دربدن، سلول های عصبی تمایلی به ترمیم بعد ازآسیب ناشی از بیماری یا ضربه ندارند. بنابراین پژوهشگران امیدوارند که بتوانند سلول های رشد یافته درآزمایشگاه را برای درمان تروما یا بیماری های عصبی مانند بیماری آلزایمربه بدن پیوند زنند. Palmore گفت: ما درتمام این پروتئین‌های مختلف به دنبال ماده یا داربستی بودیم که سلول‌های عصبی درآن، محیط طبیعی خود را احساس کرده و رشد کنند. این یافته که apoE4، پروتئین بهتری برای افزودن به داربست عصبی است، موفقیت بزرگی است، زیرا که بیشترمحققان ازلامینین برای مدل‌های سیستم عصبی مرکزی استفاده می کنند که دارای نتیجه کمتر از حد مطلوب است.

 

پیام برای استاد