بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان

 

بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان

 

 

نام کتاب: بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان

 نام ناشر: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- دانشگاه زابل

تاریخ انتشار: 1392

مولفان:

دکتر علی طاهری میرقائد، دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، مهندس شقایق روح الهی، مهندس سمیرا محمدیان، مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده

دسته بندی: دریایی

 

 پوست پوششی است که بدن موجود را از محیط جدا ساخته و نقش حفاظتی برای وی دارد. کتاب «بافت شناسی وآسیب شناسی پوست ماهیان » به بررسی ساختمان پوست بدن ماهی ها می‌پردازد.._ بافت شناسی یکی از شاخه های علم ریخت شناسی بوده و از این علم منشا گرفته است. با پیشرفت تحقیقات بافت شناسی، زیست شناسان دریافتند که بافت شناسی نه تنها برای مطالعه حالت طبیعی موجود زنده، بلکه برای مطالعه آسیب شناسی نیز مفید است.

کتاب «بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان»در 2بخش تدوین شده که بخش اول شامل 2 فصل و بخش دوم شامل 7 فصل است. در بخش اول این کتاب که توسط دکترعلی طاهری میرقائد، دکتر سید محمد حسین نوری موگهی ، مهندس شقایق روح الهی، مهندس سمیرا محمدیان و مهندس سید مرتضی ابراهیم زاده تالیف شده است،بافت شناسی پوست ماهی ها،بررسی مقایسه ای پوست و آسیب شناسی پوست ماهی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم که شامل فصل های 3 تا 9 این کتاب می‌شود،بیماری های باکتریایی، بیماری‌های ویروسی، بیماری های‌قارچی، بیماری‌های انگلی، بیماری‌های ایجاد شده ناشی از سخت پوستان و بیماری‌های تغذیه‌ای محیطی بررسی شده‌اند. «بافت شناسی و آسیب شناسی پوست ماهیان» در 216 صفحه، با شمارگان صدهزار نسخه و با قیمت 10هزار تومان از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی وارد بازار کتاب شده است.

پیام برای استاد