بافت‌شناسی برای سَم‌شناسان

Posted in بافت شناسی

بافت‌شناسی برای سَم‌شناسان

 

 

 

نام کتاب: بافت‌شناسی برای سَم‌شناسان

 نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر حسین نجف‌زاده ورزی 

دسته بندی: بافت‌شناسی

پیام برای استاد