مجموعه سؤالات بافت‌شناسي مقايسه‌اي

Posted in بافت شناسی

comparative histological questions_1382

 

 

نام کتاب: مجموعه سؤالات بافت‌شناسي مقايسه‌اي

 نام ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ انتشار:  1382

مولفان:

دکتر سيد محمد حسين نوری موگهی، دکتر باقر مینایی ، دکتر بهناز شوهانی

دسته بندی:بافت شناسی

پیام برای استاد