(۱۳۹۲)ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

Posted in بافت شناسی

Requirements histology physiology and clinical histology histoplasmosis

 

 

 

نام کتاب: ضروریات هیستولوژی، هیستوفیزیولوژی و کلینیکال هیستولوژی

نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

تاریخ انتشار: 1392

مولفان:

دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي، سیده مریم کاملی، مریم خانه‌زاد

دسته بندی:بافت‌شناسی

 

 

پیام برای استاد