تألیفات و ترجمه‌ها

جهت دسترسی و مشاهده آسان‌تر و دقیق‌تر، بیش از ۵۰ عنوان از کتب استاد را به صورت دسته‌بندی موضوعی در این بخش قرار داده‌ایم. 

مشاهده

گسترش دانش

Demo

پرفسور نوری فعالیت‌های گوناگونی در راستای بهبود و گسترش فضای علمی دانشگاه‌های کشور انجام داده‌اند. برای مشاهده کلیک کنید.

مشاهده

دانلود مطالب مفید

Demo

برای مشاهده و دانلود مطالب مفید در زمینه نکات نگارشی، معرفی سایت، کتاب، مقالات مفید و غیره بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده 

گسترش دانش

 •  
   

  رديف

  نام مؤسسه و يا واحد

  زمان انجام

  اسامي همكاران

  شرح

  1

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

  1371

  دكتر اوراضي زاده

  كارشناسي ارشد بافت‌شناسي

  2

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

  4- 1373

  دكتر اوراضي زاده

  دوره دكتراي تخصصي (Ph.D) بافت‌شناسي

  3

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

  1371

  دكتر اوراضي زاده

  راه‌اندازي آزمايشگاه هيستوتكنيك

  4

  دانشگاه تربيت مدرس تهران

  1364 -1362

  دكتر باقر مينايي زنگي

  راه‌اندازي آزمايشگاه بافت‌شناسي و بطور كلي گروه بافت‌شناسي

  5

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  74- 1373

  دكتر باقر مينايي زنگي

  راه‌اندازي رشته بافت‌شناسي بطور مستقل

  6

  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  74- 1373

  دكتر محمدصادق رحجان- دكتر باقر مينايي

  تأسيس دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) بافت‌شناسي

  7

  دانشگاه علوم پزشكي ايلام

  1374

  دكتر باقر مينايي‌زنگي

  راه‌اندازي گروه بافت‌شناسي

  8

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  1373

  دكتر باقر مينايي‌زنگي

  راه‌اندازي گروه بافت‌شناسي

  9

  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

  1384

  خانم خالدي

  راه‌اندازي گروه بافت‌شناسي دريا

  10

  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

  1384

  خانم خالدي

  راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد بافت‌شناسي دريا

  11

  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  1385

  گروه كارشناسي معاونت  آموزشي

  راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد بافت‌شناسي و جنين شناسي

  12

  دانشگاه شهيد چمران اهواز

   

  1385

  گروه كارشناسي معاونت  آموزشي

  راه‌اندازي دوره كارشناسي بافت‌شناسي و جنين شناسي

  13

  وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي

  1386

  گروه كارشناسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  تهیه محتوای دوره

   PhD by Research 

  14  

  وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي

  1386

  گروه كارشناسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  تهیه محتوای دوره

   Master of Philosophy

  15  

  وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي

  1386

  گروه كارشناسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  تهیه محتوای دوره

   Post Doc  by Research

 • رديف

  نام و نوع مجله

  تاريخ شروع فعاليت

  نوع فعاليت

  1

  International Journal of Medical Toxicology and legal Medicine, India, Delhi

  1999June

  Assistant Editor and Joint Secretary

  2

  مجله علمي پژوهشي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پزشكي

  1375

  عضو هيئت تحريريه

  3

  مجله علمي پزشكي ايلام

  1381/2/20

  سردبير

 • رديف

  عنوان

  نام نشریه یا موسسه محل پژوهش         

  1

  سیتولوژی

  دانشگاه علوم  پزشكي تهران 

  2

  مروری بر اناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل

  دانشگاه اراک

  3

  بافت سناسی و زیست شناسی سلولی

  دانشگاه علوم  پزشكي همدان

  4

  جنین شناسی انسان و زیست شناسی تکوینی

  دانشگاه تربیت معلم تهران

پیام برای استاد